شرکت مهندسی کاربند

شرکت مهندسی کاربند

صنایع ماشین سازی
مهندس مکانیک طراحی و ساخت.نصب و راه اندازی خطوط لوله پروفیل وخطوط کویل به محصول و سایر تجهیزات صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1059 روز در فکروکار

مزایای شرکت مهندسی کاربند

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی

تماس با شرکت مهندسی کاربند

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

ملارد - شهرک صنعتی ولفجر پلاک 373