سپهر سوله

سپهر سوله

ساخت و ساز و تجهیزات ساختمانی
گروه صنعتی سپهرسوله ساختمان با اعتقاد به ارزش‌های الهی و در هماهنگی با سنت‌های هستی در کلیه فعالیت‌های خود کرامت انسانی را محترم شمرده و به آن ارج می‌نهد.براین باوریم که «صداقت و درستی»، «وفای به عهد و امانت داری» و «رعایت قوانین و مقررات» ارکان اعتمادآفرین همکاری سپهرسوله با تمام ذینفعان است. سپهر سوله خود را در قبال کارفرمایان «پاسخگو» می‌داند و در فرایند ارائه خدمت به ایشان از هرگونه راهنمایی و انتقال دانش و تجربه در حد بضاعت خویش دریغ نخواهد کرد.
مکان شرکت مکان شرکت: قزوین
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: https://sepehrsoule.ir
1056 روز در فکروکار

مزایای سپهر سوله

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با سپهر سوله

وب‌سایت:

https://sepehrsoule.ir

شهر:

قزوین

آدرس:

قزوین، شهرک صنعتی لیا، خیابان هنر، خیابان تلاش، گروه صنعتی سپهر سوله