مبتکران پارسیان درمان

مبتکران پارسیان درمان

تجهیزات پزشکی

تولید کننده ایمپلنت ارتوپدی

مکان شرکت مکان شرکت: منطقه ویژه اقتصادی پیام
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
954 روز در فکروکار

مزایای مبتکران پارسیان درمان

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی

تماس با مبتکران پارسیان درمان

وب‌سایت:

-

شهر:

منطقه ویژه اقتصادی پیام

آدرس:

فرودگاه پیام

آگهی‌های شغلی مبتکران پارسیان درمان

از 12 تا 15 میلیون تومان

مبتکران پارسیان درمان مبتکران پارسیان درمان
تاسیسات کار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

مبتکران پارسیان درمان مبتکران پارسیان درمان
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

مبتکران پارسیان درمان مبتکران پارسیان درمان
مهندس مکانیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

مبتکران پارسیان درمان مبتکران پارسیان درمان
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

مبتکران پارسیان درمان مبتکران پارسیان درمان
انباردار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

مبتکران پارسیان درمان مبتکران پارسیان درمان
cncکار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج