عصر خبره

عصر خبره

حسابداری، حسابرسی
اارئه دهنده خدمات مالی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
915 روز در فکروکار

مزایای عصر خبره

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با عصر خبره

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

انقلاب-ابتدای خیابان کارگر شمالی

آگهی‌های شغلی عصر خبره

تا ۷ میلیون تومان

عصر خبره عصر خبره
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

بالای ۱۰ میلیون تومان

عصر خبره عصر خبره
مدیر داخلی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

تا ۸ میلیون تومان

عصر خبره عصر خبره
منشی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران