پادنا آسیا(نان اوران)

پادنا آسیا(نان اوران)

صنایع غذایی
شرکت پادناآسیا (نان آوران) تولیدکننده انواع نان حجیم و نیمه حجیم با بیش از دو دهه سابقه فعالیت در شهرک صنعتی اشتهارد می باشد.
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
707 روز در فکروکار

مزایای پادنا آسیا(نان اوران)

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با پادنا آسیا(نان اوران)

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد- بلوار حافظ غربی- گلستان 4- بوستان 1- قطعه 188 و 189

آگهی‌های شغلی پادنا آسیا(نان اوران)

1 سال پیش

تا ۵ میلیون تومان

پادنا آسیا(نان اوران) پادنا آسیا(نان اوران)
شهر البرز

1 سال پیش

تا ۶ میلیون تومان

پادنا آسیا(نان اوران) پادنا آسیا(نان اوران)
برقکار صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز