ا‌ذربایجان

ا‌ذربایجان

صنایع غذایی

واحد بسته بندی کره آذربایجان واقع در کمالشهر کرج شهرک صنعتی بهارستان میباشد

مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
714 روز در فکروکار

مزایای ا‌ذربایجان

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات فصلی تعطیلات فصلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات فصلی تعطیلات فصلی

تماس با ا‌ذربایجان

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

اتوبان کرج قزوین کمالشهر شهرک صنعتی بهارستان گلستان چهارم بوستان اول پلاک 67 شرکت آذربایجان

آگهی‌های شغلی ا‌ذربایجان

پایه وزارت کار

ا‌ذربایجان ا‌ذربایجان
کارگر انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج