ا‌ذربایجان

ا‌ذربایجان

صنایع غذایی

واحد بسته بندی کره آذربایجان واقع در کمالشهر کرج شهرک صنعتی بهارستان میباشد

مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
506 روز در فکروکار

مزایای ا‌ذربایجان

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات فصلی تعطیلات فصلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات فصلی تعطیلات فصلی

تماس با ا‌ذربایجان

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

اتوبان کرج قزوین کمالشهر شهرک صنعتی بهارستان گلستان چهارم بوستان اول پلاک 67 شرکت آذربایجان

آگهی‌های شغلی ا‌ذربایجان

1 سال پیش

پایه وزارت کار

ا‌ذربایجان ا‌ذربایجان
کارگر انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج