گروه آموزشی کارما

گروه آموزشی کارما

خودرو سازی و صنایع وابسته
گروه آموزشی کارما در آموزش کسب و کار به کسبه و بازاریان فعالیت میکند و رسالت این گروه کمک و یار برای هر چه ثروتمند شدن شما میباشد . اطلاعات بیشتر ۰۹۳۵۶۳۲۸۵۷۶ با این شماره تماس بگیرید
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1760 روز در فکروکار

مزایای گروه آموزشی کارما

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با گروه آموزشی کارما

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس: