کامیاب طب نوین سینا

کامیاب طب نوین سینا

تجهیزات پزشکی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
698 روز در فکروکار

مزایای کامیاب طب نوین سینا

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با کامیاب طب نوین سینا

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج - منطقه ویژه اقتصادی پیام - بلوار شهید بابایی - کوچه هفتم

آگهی‌های شغلی کامیاب طب نوین سینا

پایه وزارت کار

کامیاب طب نوین سینا کامیاب طب نوین سینا
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

کامیاب طب نوین سینا کامیاب طب نوین سینا
کارگر خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

کامیاب طب نوین سینا کامیاب طب نوین سینا
کارگر خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کامیاب طب نوین سینا کامیاب طب نوین سینا
کارشناس فنی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج