تولیدی وبازرگانی ناب

تولیدی وبازرگانی ناب

صنایع فلزی و ریختگری
زمینه فعالیت قطعات خودرویی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: یک نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1765 روز در فکروکار

تماس با تولیدی وبازرگانی ناب

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج مهرشهر بلوار. شهرداری خیابان۲۰۷