توربین سیستم کاوشگر ویستا

توربین سیستم کاوشگر ویستا

سایر صنایع و خدمات

تعمیر و نگهداری در زمینه صنایع هوایی

مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.vistaturbine.aero
454 روز در فکروکار

مزایای توربین سیستم کاوشگر ویستا

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با توربین سیستم کاوشگر ویستا

وب‌سایت:

www.vistaturbine.aero

شهر:

کرج

آدرس:

منطقه اقتصادی پیام

آگهی‌های شغلی توربین سیستم کاوشگر ویستا

1 سال پیش

توافقی

توربین سیستم کاوشگر ویستا توربین سیستم کاوشگر ویستا
کارشناس مکانیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج