صنعت رایان پارس

صنعت رایان پارس

سایر صنایع و خدمات

شرکت تولیدی بازرگانی صنعت رایان پارس، با سابقه 25 ساله در زمینه تامین و توزیع انواع باتری های سیلد لید اسید سربی VRLA در سطح کشور فعالیت می نماید.

در راستای پیروی از بیانات مقام معظم رهبری در سال رونق تولید، این شرکت اقدام به تاسیس کارخانه تولید باتری های سیلد و ژل نموده است و در این خصوص با دریافت پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت تولیدی ملی خود را آغاز نموده است.

مکان شرکت مکان شرکت: اشتهارد
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
659 روز در فکروکار

مزایای صنعت رایان پارس

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با صنعت رایان پارس

وب‌سایت:

-

شهر:

اشتهارد

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد

آگهی‌های شغلی صنعت رایان پارس

توافقی

صنعت رایان پارس صنعت رایان پارس
شهر اشتهارد

توافقی

صنعت رایان پارس صنعت رایان پارس
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

صنعت رایان پارس صنعت رایان پارس
کنترل خط (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

صنعت رایان پارس صنعت رایان پارس
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

صنعت رایان پارس صنعت رایان پارس
مسیول کنترل خط (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

صنعت رایان پارس صنعت رایان پارس
کارگر خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

صنعت رایان پارس صنعت رایان پارس
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

صنعت رایان پارس صنعت رایان پارس
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

توافقی

صنعت رایان پارس صنعت رایان پارس
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

صنعت رایان پارس صنعت رایان پارس
تکنسین تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

توافقی

صنعت رایان پارس صنعت رایان پارس
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

صنعت رایان پارس صنعت رایان پارس
تکنسین مکانیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

صنعت رایان پارس صنعت رایان پارس
تکنسین برق (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

توافقی

صنعت رایان پارس صنعت رایان پارس
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

توافقی

صنعت رایان پارس صنعت رایان پارس
سرپرست واحد برق (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد