مکاترونیک

مکاترونیک

برق و الکترونیک
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
447 روز در فکروکار

مزایای مکاترونیک

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با مکاترونیک

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

شهرک صنعتی بهارستان

آگهی‌های شغلی مکاترونیک

8 ماه پیش

پایه وزارت کار

- -
شهر كرج

9 ماه پیش

توافقی

- -
کمک برقکار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

9 ماه پیش

توافقی

- -
کمک تاسیسات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

توافقی

مکاترونیک مکاترونیک
تکنسین برق صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج