پارس صدرا فناور

پارس صدرا فناور

آرایشی و بهداشتی

تولید لوازم آرایشی و بهداشتی

مکان شرکت مکان شرکت: اشتهارد
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
658 روز در فکروکار

مزایای پارس صدرا فناور

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل

تماس با پارس صدرا فناور

وب‌سایت:

-

شهر:

اشتهارد

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد

آگهی‌های شغلی پارس صدرا فناور

توافقی

پارس صدرا فناور پارس صدرا فناور
شهر كرج

توافقی

پارس صدرا فناور پارس صدرا فناور
شهر اشتهارد

توافقی

پارس صدرا فناور پارس صدرا فناور
منشی مدیر عامل (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

توافقی

پارس صدرا فناور پارس صدرا فناور
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

توافقی

پارس صدرا فناور پارس صدرا فناور
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

پارس صدرا فناور پارس صدرا فناور
تکنسین تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

پارس صدرا فناور پارس صدرا فناور
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

پارس صدرا فناور پارس صدرا فناور
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد