خوشمزه خوراک پیشه

خوشمزه خوراک پیشه

صنایع غذایی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
673 روز در فکروکار

مزایای خوشمزه خوراک پیشه

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با خوشمزه خوراک پیشه

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

مهرشهر بلوار ارم