شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 501 - 1000 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
671 روز در فکروکار

مزایای شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی

تماس با شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

جاده قدیم کرج قزوین - جنب پلیس راه - انتهای خیابان عطا - انتهای خیابان کارگر - شرکت کاله

آگهی‌های شغلی شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )

پایه وزارت کار

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
کنترل کیفیت آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ساوجبلاق

پایه وزارت کار

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
حراست آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ساوجبلاق

پایه وزارت کار

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
کارگر انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ساوجبلاق

پایه وزارت کار

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ساوجبلاق

پایه وزارت کار

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
شهر ساوجبلاق

پایه وزارت کار

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
انباردار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ساوجبلاق

توافقی

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
شهر كرج

توافقی

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
شهر ساوجبلاق

توافقی

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
شهر كرج

توافقی

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
شهر كرج

پایه وزارت کار

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
راننده لیفتراگ (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
کارگر انبار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
حراست اقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 8 تا 10 میلیون تومان

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 8 تا 10 میلیون تومان

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
شهر كرج

توافقی

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
شهر كرج