کارتن خورشید البرز

کارتن خورشید البرز

صنایع کاغذ و چوب

شرکت کارتن سازی خورشید البرز برند سان پک

مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.sunpack.ir
1558 روز در فکروکار

مزایای کارتن خورشید البرز

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با کارتن خورشید البرز

وب‌سایت:

www.sunpack.ir

شهر:

کرج

آدرس:

دفتر مرکزی : کرج مهرشهرکارخانه : شهرک صنعتی اشتهارد

آگهی‌های شغلی کارتن خورشید البرز

4 ماه پیش

توافقی

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
شهر كرج

4 ماه پیش

توافقی

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 ماه پیش

پایه وزارت کار

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
منشی خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

5 ماه پیش

توافقی

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
منشی واحد فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 سال پیش

پایه وزارت کار

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
حسابدار خزانه (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 سال پیش

توافقی

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
حسابدار خزانه (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 سال پیش

توافقی

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
شهر كرج