کارتن خورشید البرز

کارتن خورشید البرز

صنایع کاغذ و چوب

شرکت کارتن سازی خورشید البرز برند سان پک

مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.sunpack.ir
1757 روز در فکروکار

مزایای کارتن خورشید البرز

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با کارتن خورشید البرز

وب‌سایت:

www.sunpack.ir

شهر:

کرج

آدرس:

دفتر مرکزی : کرج مهرشهرکارخانه : شهرک صنعتی اشتهارد

آگهی‌های شغلی کارتن خورشید البرز

توافقی

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
شهر كرج

توافقی

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
منشی خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
منشی واحد فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
حسابدار خزانه (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
حسابدار خزانه (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
شهر كرج