پیشتاز طب زمان

پیشتاز طب زمان

تجهیزات پزشکی
مکان شرکت مکان شرکت: تهران
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.pishtazteb.com
609 روز در فکروکار

مزایای پیشتاز طب زمان

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با پیشتاز طب زمان

وب‌سایت:

www.pishtazteb.com

شهر:

تهران

آدرس:

شهرک گلستان - بلوار گلها - انتهای خیابان یاس سوم - نبش 18 متری یاسمن-پ1

آگهی‌های شغلی پیشتاز طب زمان

توافقی

پیشتاز طب زمان پیشتاز طب زمان
سرپرست حراست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

پیشتاز طب زمان پیشتاز طب زمان
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

پیشتاز طب زمان پیشتاز طب زمان
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

پیشتاز طب زمان پیشتاز طب زمان
تکنسین تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج