درسا دارو

درسا دارو

داروسازی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
606 روز در فکروکار

مزایای درسا دارو

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی

تماس با درسا دارو

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج کمالشهر نرسیده به پلیس راه چهار باغ خیابان صفا بعد از کارخانه سها دو شرکت درسا دارو

آگهی‌های شغلی درسا دارو

پایه وزارت کار

درسا دارو درسا دارو
حراست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

درسا دارو درسا دارو
شهر كرج

پایه وزارت کار

درسا دارو درسا دارو
کارگر خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

درسا دارو درسا دارو
کارگر تولید آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

درسا دارو درسا دارو
خدمات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج