شرکت صنایع غذایی میهن

شرکت صنایع غذایی میهن

صنایع غذایی
مکان شرکت مکان شرکت: تهران
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: بیش از 1000 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
571 روز در فکروکار

مزایای شرکت صنایع غذایی میهن

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات فصلی تعطیلات فصلی
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات فصلی تعطیلات فصلی
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با شرکت صنایع غذایی میهن

وب‌سایت:

-

شهر:

تهران

آدرس:

اسلامشهر- انبار مرکزی میهن

آگهی‌های شغلی شرکت صنایع غذایی میهن

پایه وزارت کار

شرکت صنایع غذایی میهن شرکت صنایع غذایی میهن
فروشنده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج