زرین پلاستیک نیلگون

زرین پلاستیک نیلگون

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت: اشتهارد
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
602 روز در فکروکار

مزایای زرین پلاستیک نیلگون

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی

تماس با زرین پلاستیک نیلگون

وب‌سایت:

-

شهر:

اشتهارد

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد ابتدای بلوار دکتر حسابی خیابان سعادت چهارم قطعه 499