داروسازی

داروسازی

داروسازی

یک شرکت معتبر داروسازی به کارشناس آنالیز با حداقل دو سال سابقه کار و مسلط به hplc نیاز دارد.علاقمندان رزومه خود را به pv ارسال نمایند

مکان شرکت مکان شرکت: تهران
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
552 روز در فکروکار

مزایای داروسازی

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی

تماس با داروسازی

وب‌سایت:

-

شهر:

تهران

آدرس:

جاده لشگری