کوروش پروتئین البرز

کوروش پروتئین البرز

صنایع غذایی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
346 روز در فکروکار

مزایای کوروش پروتئین البرز

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با کوروش پروتئین البرز

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج ماهدشت

آگهی‌های شغلی کوروش پروتئین البرز

11 ماه پیش

پایه وزارت کار

کوروش پروتئین البرز کوروش پروتئین البرز
خدمات آقا و خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

11 ماه پیش

توافقی

کوروش پروتئین البرز کوروش پروتئین البرز
شهر كرج