کارگزاری آسایش حامی آریایی

کارگزاری آسایش حامی آریایی

بیمه
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
547 روز در فکروکار

مزایای کارگزاری آسایش حامی آریایی

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با کارگزاری آسایش حامی آریایی

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج آزادگان

آگهی‌های شغلی کارگزاری آسایش حامی آریایی

پایه وزارت کار

کارگزاری آسایش حامی آریایی کارگزاری آسایش حامی آریایی
شهر كرج

توافقی

کارگزاری آسایش حامی آریایی کارگزاری آسایش حامی آریایی
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج