آذین بسپار

آذین بسپار

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت: ماهدشت
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 201 - 500 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
566 روز در فکروکار

مزایای آذین بسپار

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با آذین بسپار

وب‌سایت:

-

شهر:

ماهدشت

آدرس:

ماهدشت-خیابان سرداران-خیابان هفتم شمالی-پلاک54

آگهی‌های شغلی آذین بسپار

پایه وزارت کار

آذین بسپار آذین بسپار
شهر كرج

پایه وزارت کار

آذین بسپار آذین بسپار
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

آذین بسپار آذین بسپار
کارگر تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ماهدشت