آراز درب

آراز درب

تولیدی و صنعتی

گروه صنعتی آراز درب البرز در راستای احقاق آرمان حمایت از تولید ملی و به کار گیری نیروی کارآمد بومی ایرانی و در جهت تامین بخشی از نیاز صنعت ساختمان کشور…

مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
530 روز در فکروکار

مزایای آراز درب

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با آراز درب

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج ماهدشت

آگهی‌های شغلی آراز درب

پایه وزارت کار

آراز درب آراز درب
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ماهدشت