پارس پرگاز

پارس پرگاز

لوازم خانگی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
526 روز در فکروکار

مزایای پارس پرگاز

بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با پارس پرگاز

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج درختی

آگهی‌های شغلی پارس پرگاز

پایه وزارت کار

پارس پرگاز پارس پرگاز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج