آلتین گستر

آلتین گستر

سایر صنایع و خدمات
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
318 روز در فکروکار

مزایای آلتین گستر

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با آلتین گستر

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج مهرشهر

آگهی‌های شغلی آلتین گستر

10 ماه پیش

توافقی

آلتین گستر آلتین گستر
شهر كرج

10 ماه پیش

پایه وزارت کار

آلتین گستر آلتین گستر
کارمند فروش خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج