ورژینا

ورژینا

صنایع غذایی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
549 روز در فکروکار

مزایای ورژینا

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با ورژینا

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج ماهدشت

آگهی‌های شغلی ورژینا

توافقی

ورژینا ورژینا
راننده پخش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

ورژینا ورژینا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

ورژینا ورژینا
منشی خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج