ورژینا

ورژینا

صنایع غذایی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
326 روز در فکروکار

مزایای ورژینا

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با ورژینا

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج ماهدشت

آگهی‌های شغلی ورژینا

9 ماه پیش

توافقی

ورژینا ورژینا
راننده پخش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

9 ماه پیش

توافقی

ورژینا ورژینا
شهر كرج

9 ماه پیش

توافقی

ورژینا ورژینا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

9 ماه پیش

پایه وزارت کار

ورژینا ورژینا
منشی خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج