پیام گستر فاوا

پیام گستر فاوا

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
526 روز در فکروکار

مزایای پیام گستر فاوا

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با پیام گستر فاوا

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

اتوبان تهران و کرج

آگهی‌های شغلی پیام گستر فاوا

توافقی

پیام گستر فاوا پیام گستر فاوا
کارگر فنی آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج