کاچار ابزار

کاچار ابزار

سایر صنایع و خدمات

شرکت کاچار ابزار مفتخر است برای اولین بار در ایران اقدام به تولید طیف وسیعی از ابزار آالت و تجهیزات هیدرولیک از قبیل: بولت تنشنر های یک، دو و سه طبقه با برگشت خودکار پیستون، آچار های هیدرولیک کتابی و بکیس، انواع جکهای هیدرولیکی صنعتی شامل: جک های کتابی، نیمه کتابی، جک های با مهره ایمنی، جک های با برگشت خودکار، جک های یک طرف سوراخ دار استوانهای و دستگاه برش سرد لوله مطابق با استانداردهای فنی روز دنیا و با کیفیت و قیمت قابل رقابت با تولیدکنندگان معتبر اروپایی نموده و به این وسیله، گامی هرچند کوچک در راستای خدمت به صنعت و جلوگیری از واردات این ابزارهای کارا که در صنایع مادر مانند: نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه، فوالد، سیمان، سازه و صنایع پاینی دست کاربرد گسترده ای دارند، برداشته است. این محصوالت با قابلیت و مزیتهای فنی توانسته برتری خود را نسبت به محصوالت مشابه و برند های صاحب نام به اثبات رساند.

مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
310 روز در فکروکار

مزایای کاچار ابزار

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با کاچار ابزار

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کیلومتر 16 جاده فتح- شهرک دانش

آگهی‌های شغلی کاچار ابزار

10 ماه پیش

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
کارشناس مکانیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
تکنسین برق (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
مکانیک صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
کارشناس qc (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
نقشه کشی صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
کارپرداز خرید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
وایرکات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
فرزکارcnc (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
مونتاژ کار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
فرزکارcnc (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
فرزکار منوال آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
سوراخکار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج