درباره شرکت

کارخانه سوداد بزرگترین تولید کننده دربهای ضدسرقت در خاورمیانه می باشد

فرصت های شغلی فعال

حسابدار صنعتی

سوداد تمام وقت
حسابداری

آشنا به اصول حسابداری
آشنا به حسابداری بهای تمام شده
مسلط به ورد و اکسل


 • شهر: کرج
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: کارمند و کارشناس
 • وضعیت نظام وظیفه: مهم نیست
 • جنسیت: آقا/خانم
 • سن: از 27 تا 35 سال
 • حقوق: تا ۳ میلیون تومان
 • سابقه کاری: تا دو سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس

کارشناس برنامه ریزی تولید

سوداد تمام وقت
صنایع مکانیک

آشنا به برنامه ریزی تولید
آشنا به فرایند های اولید و انبار
آشنا به آفیس


 • شهر: کرج
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: کارمند و کارشناس
 • وضعیت نظام وظیفه: مهم نیست
 • جنسیت: آقا
 • سن: از 27 تا 32 سال
 • حقوق: تا ۳ میلیون تومان
 • سابقه کاری: سه تا شش سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس

کارشناس فروش

سوداد تمام وقت

استخدام کارشناس فروش جهت دفتر مرکزی کارخانه سوداد


 • شهر: تهران
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: کارمند و کارشناس
 • وضعیت نظام وظیفه: مهم نیست
 • جنسیت: خانم
 • سن: از 25 تا 35 سال
 • حقوق: تا ۳ میلیون تومان
 • سابقه کاری: تا دو سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: مهم نیست

کارگر خط تولید

سوداد تمام وقت

به تعدادی کارگر آقا جهت کار در خط تولید نیازمندیم


 • شهر: کرج
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: کارگر ساده
 • وضعیت نظام وظیفه: مهم نیست
 • جنسیت: آقا
 • سن: از 21 تا 35 سال
 • حقوق: پایه وزارت کار
 • سابقه کاری: تا دو سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: مهم نیست

جوشکار CO2

سوداد تمام وقت

جوشکار CO2 که در خط تولید با توجه به آمار روزانه کار اراِئه دهد


 • شهر: کرج
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: کارگر ساده
 • وضعیت نظام وظیفه: مهم نیست
 • جنسیت: آقا
 • سن: از 20 تا 40 سال
 • حقوق: پایه وزارت کار
 • سابقه کاری: تا دو سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: مهم نیست

انباردار

سوداد تمام وقت
حسابداری

گروه صنعتی سوداد جهت تکمیل کادر انبار محصول نهایی و انبار مواد اولیه در کارخانه نیاز به یک انباردار با سابقه مجرب با مدرک حسابداری دارد


 • شهر: کرج
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: کارمند و کارشناس
 • وضعیت نظام وظیفه: مهم نیست
 • جنسیت: آقا/خانم
 • سن: از 23 تا 40 سال
 • حقوق: تا ۲ میلیون تومان
 • سابقه کاری: تا دو سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس