رایان مهر

رایان مهر

چاپ و بسته بندی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
282 روز در فکروکار

مزایای رایان مهر

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با رایان مهر

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج جاده مخصوص

آگهی‌های شغلی رایان مهر

9 ماه پیش

توافقی

- -
گرافیست خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

9 ماه پیش

توافقی

- -
شهر كرج

9 ماه پیش

پایه وزارت کار

- -
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج