آرد مانا

آرد مانا

صنایع غذایی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
485 روز در فکروکار

مزایای آرد مانا

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با آرد مانا

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج پل کردان

آگهی‌های شغلی آرد مانا

توافقی

آرد مانا آرد مانا
شهر كرج

توافقی

آرد مانا آرد مانا
حراست آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

آرد مانا آرد مانا
کارگر ساده آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

آرد مانا آرد مانا
کارگر تولید آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج