آرد مانا

آرد مانا

صنایع غذایی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
281 روز در فکروکار

مزایای آرد مانا

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با آرد مانا

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج پل کردان

آگهی‌های شغلی آرد مانا

9 ماه پیش

توافقی

آرد مانا آرد مانا
شهر كرج

9 ماه پیش

توافقی

آرد مانا آرد مانا
حراست آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

9 ماه پیش

پایه وزارت کار

آرد مانا آرد مانا
کارگر ساده آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

9 ماه پیش

پایه وزارت کار

آرد مانا آرد مانا
کارگر تولید آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج