دکتر وین

دکتر وین

سایر صنایع و خدمات
مکان شرکت مکان شرکت: منطقه ویژه اقتصادی پیام
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
279 روز در فکروکار

مزایای دکتر وین

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با دکتر وین

وب‌سایت:

-

شهر:

منطقه ویژه اقتصادی پیام

آدرس:

کرج فرودگاه پیام

آگهی‌های شغلی دکتر وین

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

دکتر وین دکتر وین
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام