آذین حودرو آرامیس

آذین حودرو آرامیس

مراکز خرید و فروشگاه ها
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
506 روز در فکروکار

مزایای آذین حودرو آرامیس

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با آذین حودرو آرامیس

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج کیانمهر

آگهی‌های شغلی آذین حودرو آرامیس

پایه وزارت کار

آذین حودرو آرامیس آذین حودرو آرامیس
حراست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج