کیسون پاک

کیسون پاک

چاپ و بسته بندی
مکان شرکت مکان شرکت: منطقه ویژه اقتصادی پیام
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
269 روز در فکروکار

مزایای کیسون پاک

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با کیسون پاک

وب‌سایت:

-

شهر:

منطقه ویژه اقتصادی پیام

آدرس:

کرج فرودگاه پیام

آگهی‌های شغلی کیسون پاک

4 ماه پیش

از 12 تا 15 میلیون تومان

کیسون پاک کیسون پاک
انباردار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

4 ماه پیش

توافقی

کیسون پاک کیسون پاک
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

4 ماه پیش

توافقی

کیسون پاک کیسون پاک
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

کیسون پاک کیسون پاک
کارگر ساده آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

کیسون پاک کیسون پاک
کارگر خدمات خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

کیسون پاک کیسون پاک
خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام