مهندسی فن آوری حرارتی دمافین

مهندسی فن آوری حرارتی دمافین

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
493 روز در فکروکار

مزایای مهندسی فن آوری حرارتی دمافین

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با مهندسی فن آوری حرارتی دمافین

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج کیلومتر 14

آگهی‌های شغلی مهندسی فن آوری حرارتی دمافین

پایه وزارت کار

مهندسی فن آوری حرارتی دمافین مهندسی فن آوری حرارتی دمافین
شهر كرج