لمینیک

لمینیک

سایر صنایع و خدمات
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
498 روز در فکروکار

مزایای لمینیک

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با لمینیک

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج جاده صادشت

آگهی‌های شغلی لمینیک

پایه وزارت کار

لمینیک لمینیک
شهر صفادشت