آرتا بازرگان

آرتا بازرگان

تجارت و بازرگانی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
446 روز در فکروکار

مزایای آرتا بازرگان

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با آرتا بازرگان

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

فرودگاه پیام هتل بین المللی پیام واحد 10

آگهی‌های شغلی آرتا بازرگان

پایه وزارت کار

آرتا بازرگان آرتا بازرگان
کمک حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

آرتا بازرگان آرتا بازرگان
رئیس حسابداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

آرتا بازرگان آرتا بازرگان
کارشناس تبلیغات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

آرتا بازرگان آرتا بازرگان
کارشناس it (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

آرتا بازرگان آرتا بازرگان
شهر كرج