پیش اندیشان زر کیمیا

پیش اندیشان زر کیمیا

آرایشی و بهداشتی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
218 روز در فکروکار

مزایای پیش اندیشان زر کیمیا

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با پیش اندیشان زر کیمیا

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

فرودگاه پیام فاز سوم بعد از مادیران تقاطع دوم سمت چپ اولین کارخانه بنام پیش اندیشان زر کیمیا

آگهی‌های شغلی پیش اندیشان زر کیمیا

7 ماه پیش

پایه وزارت کار

- -
کارگر تولید خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

7 ماه پیش

پایه وزارت کار

- -
کارگر تولید آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج