پیشگام صنعت 2

پیشگام صنعت 2

آموزش و پژوهش
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
443 روز در فکروکار

مزایای پیشگام صنعت 2

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه‌های تعطیل پنجشنبه‌های تعطیل
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه‌های تعطیل پنجشنبه‌های تعطیل

تماس با پیشگام صنعت 2

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج ماهدشت

آگهی‌های شغلی پیشگام صنعت 2

پایه وزارت کار

پیشگام صنعت 2 پیشگام صنعت 2
شهر كرج