مواد داروئی درسا دارو

مواد داروئی درسا دارو

داروسازی
مکان شرکت مکان شرکت: منطقه ویژه اقتصادی پیام
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
430 روز در فکروکار

مزایای مواد داروئی درسا دارو

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات فصلی تعطیلات فصلی
آموزش سازمانی آموزش سازمانی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات فصلی تعطیلات فصلی
آموزش سازمانی آموزش سازمانی

تماس با مواد داروئی درسا دارو

وب‌سایت:

-

شهر:

منطقه ویژه اقتصادی پیام

آدرس:

کرج مهرشهر فرودگاه بن المللی پیام منطقه ویژه اقتصادی پیام بلوار عباس بابایی خیاب ان چهارم

آگهی‌های شغلی مواد داروئی درسا دارو

توافقی

مواد داروئی درسا دارو مواد داروئی درسا دارو
تکنسین فنی آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

مواد داروئی درسا دارو مواد داروئی درسا دارو
اپراتور خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

مواد داروئی درسا دارو مواد داروئی درسا دارو
کارگر خدمات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام