آریا آرسس جم اروند

آریا آرسس جم اروند

تولیدی و صنعتی

شرکت تولیدی  بازرگانی آریا آرسس جم اروند  در زمینه تولید و پخش لوازم آشپزخانه در سه استان تهران, البرز (منطقه پیام) و خوزستان (آبادان) فعالیت دارد. 

در حال حاضر به دلیل تغییرات ساختاری در هیئت مدیره قصد گسترش شغلی و جذب نیرو های ماهر و متعهد را در مجموعه تولیدی خود دارد. 

مکان شرکت مکان شرکت: منطقه ویژه اقتصادی پیام
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
391 روز در فکروکار

مزایای آریا آرسس جم اروند

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه‌های تعطیل پنجشنبه‌های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش‌های فصلی و ماهیانه پاداش‌های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه‌های تعطیل پنجشنبه‌های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش‌های فصلی و ماهیانه پاداش‌های فصلی و ماهیانه

تماس با آریا آرسس جم اروند

وب‌سایت:

-

شهر:

منطقه ویژه اقتصادی پیام

آدرس:

فرودگاه پیام - فاز 1- بلوار شهید بابایی- نبش خیابان چهارم

آگهی‌های شغلی آریا آرسس جم اروند

از 10 تا 12 میلیون تومان

آریا آرسس جم اروند آریا آرسس جم اروند
سرکارگر (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

از 8 تا 10 میلیون تومان

- -
خدمات خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

آریا آرسس جم اروند آریا آرسس جم اروند
پرداخت کار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

آریا آرسس جم اروند آریا آرسس جم اروند
کارگر ساده تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

آریا آرسس جم اروند آریا آرسس جم اروند
کارگر خدمات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

از 10 تا 12 میلیون تومان

آریا آرسس جم اروند آریا آرسس جم اروند
پرسکار حرفه ای (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

از 10 تا 12 میلیون تومان

آریا آرسس جم اروند آریا آرسس جم اروند
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام