آرال رول آریا

آرال رول آریا

صنایع کاغذ و چوب

تولید انواع رول های کاغذی و حرارتی پوزهای فروشگاهی

مکان شرکت مکان شرکت: منطقه ویژه اقتصادی پیام
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
174 روز در فکروکار

مزایای آرال رول آریا

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با آرال رول آریا

وب‌سایت:

-

شهر:

منطقه ویژه اقتصادی پیام

آدرس:

فرودگاه پیام بلوار شهیدبابایی خیابان ششم

آگهی‌های شغلی آرال رول آریا

2 ماه پیش

پایه وزارت کار

آرال رول آریا آرال رول آریا
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام