کیمیا تجارت

کیمیا تجارت

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت: شهرک صنعتی اشتهارد
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
409 روز در فکروکار

مزایای کیمیا تجارت

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با کیمیا تجارت

وب‌سایت:

-

شهر:

شهرک صنعتی اشتهارد

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد- فاز3- بلوار حسابی غربی- نرگس 2- نسترن1- قطعه 3770

آگهی‌های شغلی کیمیا تجارت

پایه وزارت کار

کیمیا تجارت کیمیا تجارت
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر شهرک صنعتی اشتهارد