آروین تفلون

آروین تفلون

لوازم خانگی

نیروی شبکار مرد  دارای پایان خدمت یا معافیت

از ساعت 6 عصر تا 6 صبح کار در  کارگاه بازسازی ظروف آشپزخانه

اضافه کاری + شب کاری + بیمه + مزایا

مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: یک نفر
وب‌سایت وب‌سایت: Arvinteflon.com
163 روز در فکروکار

مزایای آروین تفلون

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با آروین تفلون

وب‌سایت:

Arvinteflon.com

شهر:

کرج

آدرس:

جاده قزلحصار.جنب مبل آبنوس.کوچه طالقانی.400متر داخل کوچه.بعد از بن بست یاس.پلاک112.شرکت آروین تفلون