تجهیز اوران

تجهیز اوران

کشاورزی و دامداری
مکان شرکت مکان شرکت: تهران
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: tann.com
143 روز در فکروکار

تماس با تجهیز اوران

وب‌سایت:

tann.com

شهر:

تهران

آدرس:

تهران، بلوار فردوس شرق، خیابان ابراهیمی جنوبی، خیابان شانزدهم، پلاک 14، واحد 3