آتی صنعت (لوتوس)

آتی صنعت (لوتوس)

معدن
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
342 روز در فکروکار

تماس با آتی صنعت (لوتوس)

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج ماهدشت

آگهی‌های شغلی آتی صنعت (لوتوس)

توافقی

آتی صنعت (لوتوس) آتی صنعت (لوتوس)
شهر كرج

توافقی

آتی صنعت (لوتوس) آتی صنعت (لوتوس)
شهر كرج

پایه وزارت کار

آتی صنعت (لوتوس) آتی صنعت (لوتوس)
حراست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

آتی صنعت (لوتوس) آتی صنعت (لوتوس)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

آتی صنعت (لوتوس) آتی صنعت (لوتوس)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج