آتی صنعت (لوتوس)

آتی صنعت (لوتوس)

معدن
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
138 روز در فکروکار

تماس با آتی صنعت (لوتوس)

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج ماهدشت

آگهی‌های شغلی آتی صنعت (لوتوس)

4 ماه پیش

توافقی

آتی صنعت (لوتوس) آتی صنعت (لوتوس)
شهر كرج

4 ماه پیش

توافقی

آتی صنعت (لوتوس) آتی صنعت (لوتوس)
شهر كرج

4 ماه پیش

پایه وزارت کار

آتی صنعت (لوتوس) آتی صنعت (لوتوس)
حراست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 ماه پیش

توافقی

آتی صنعت (لوتوس) آتی صنعت (لوتوس)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 ماه پیش

توافقی

آتی صنعت (لوتوس) آتی صنعت (لوتوس)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج