پژواک طب

پژواک طب

تجهیزات پزشکی
مکان شرکت مکان شرکت: منطقه ویژه اقتصادی پیام
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
129 روز در فکروکار

مزایای پژواک طب

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با پژواک طب

وب‌سایت:

-

شهر:

منطقه ویژه اقتصادی پیام

آدرس:

البرز کرج فرودگاه پیام

آگهی‌های شغلی پژواک طب

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

پژواک طب پژواک طب
خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

پژواک طب پژواک طب
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

پژواک طب پژواک طب
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام