سپاهان الکترونیک سینا

سپاهان الکترونیک سینا

لوازم خانگی
مکان شرکت مکان شرکت: منطقه ویژه اقتصادی پیام
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
358 روز در فکروکار

مزایای سپاهان الکترونیک سینا

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با سپاهان الکترونیک سینا

وب‌سایت:

-

شهر:

منطقه ویژه اقتصادی پیام

آدرس:

کرج فرودگاه پیام

آگهی‌های شغلی سپاهان الکترونیک سینا

پایه وزارت کار

سپاهان الکترونیک سینا سپاهان الکترونیک سینا
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام